Seminář Akustika 2020

Místo konání: online webinář

Termín: září/říjen 2020

Základní téma: Akustická měření

Cena: 4000,-Kč + DPH Pozn.: V ceně je zahrnuta jen účast na semináři. Pro laboratoře, které se zúčastní některé z PT v roce 2020, je účast na semináři zdarma. 

Časopis Akustika: Každý účastník semináře (laboratoř, příp. jedna osoba) obdrží odborný časopis AKUSTIKA.

 

Program zkoušení způsobilosti: V rámci semináře proběhne PT – Program zkoušení způsobilosti

 PT-D1-9612-2020, PT-D1-1996-2020, PT-D3-5349-2020, PT-D2-16283-2020 a PT-D3-3382-2020.

 

 Konečný program semináře AKUSTIKA 2020 bude k dispozici cca 1 měsíc před zahájením semináře.