PT a Seminář Akustika 2016

SEZNAM ZKOUŠEK PRO ROK 2016:

PT-D1- 1996-2016 "Měření hluku z dopravy dle (ČSN) ISO 1996".

V září 2016 plánujeme PT dle ISO 1996, uskuteční se na určeném místě a za stejných podmínek. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení : 31.8.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT- D1- 1996-2016-Srbsko "Měření hluku z dopravy dle (ČSN) ISO 1996".

Toto PT se bude konat v Srbsku v září - říjnu, 2016. Přesné datum a místo konání bude oznámeno přihlášeným 1 měsíc předem. Měření proběhne ve stejném místě a za stejných podmínek. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení : 31.7.2016

Minimální počet účastníků : 8

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT- D1- 1996-2016-Chorvatsko "Měření hluku z dopravy dle (ČSN) ISO 1996".

Toto PT se bude konat v Chorvatsku v září , 2016. Přesné datum a místo konání bude oznámeno přihlášeným 1 měsíc předem. Měření proběhne ve stejném místě a za stejných podmínek. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení : 31.7.2016

Minimální počet účastníků : 8

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT- D1- 1996-2016-Litva "Měření hluku z dopravy dle (ČSN) ISO 1996".

Toto PT se bude konat v Litvě v říjnu, 2016. Přesné datum a místo konání bude oznámeno přihlášeným 1 měsíc předem. Měření proběhne ve stejném místě a za stejných podmínek. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení : 31.8.2016

Minimální počet účastníků : 8

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT –D1- 9612 - 2016 "Měření hluku na pracovních místech dle (ČSN) ISO 9612".

PT "Měření hluku na pracovním místě " bude testem na místě. Tato zkouška bude probíhat současně se seminářem AKUSTIKA 2016 v září 2016. Pořadí laboratoří bude dáno na základě data došlé závazné přihlášky. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž odešle v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení : 31.8.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

D1-11201,2,3,4-2016 "Měření akustického tlaku na místě obsluhy dle ČSN ISO 11201,2,3,4“

PT "Měření hluku na pracovním místě " bude sekvenčním testem. Každá přihlášená laboratoř obdrží zdroj hluku od předcházející laboratoře a změří akustický tlak v prostoru vyhovujícímu požadavkům těmto standardům. Náklady na odeslání vzorku nese účastník PT, který měl zdroj k dispozici na měření. Pořadí laboratoří bude dáno na základě data došlé závazné přihlášky. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž odešle v elektronické podobě (mail, PDF).

Termín konání březen – září 2016.

Poslední termín přihlášení: 31.7.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT – D2 -16283 – 2016 „Určení vzduchové neprůzvučnosti".

PT "Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ISO 16283-1" bude probíhat v objektu poskytovatel PT, tj. na adrese U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice a bude testem na místě. Každá přihlášená laboratoř provede měření neprůzvučnosti v těch samých místnostech, měřená dělicí konstrukce bude pro každého účastníka stejná. Měření neprůzvučnosti bude probíhat v březen – červen 2016.

Každý účastník bude mít možnost měření po dobu 2 hodin. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF). Poslední termín přihlášení: 31.5.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT-D2-140-7-2016 „Určení kročejové neprůzvučnosti".

PT "Měření kročejové neprůzvučnosti dle ČSN ISO 140-7" bude probíhat v objektu poskytovatel PT, tj. na adrese U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice a bude testem na místě. Každá přihlášená laboratoř provede měření neprůzvučnosti v těch samých místnostech, měřená dělicí konstrukce bude pro každého účastníka stejná. Měření neprůzvučnosti bude probíhat v termínech duben – červen 2016. Každý účastník bude mít možnost měření po dobu 2 hodin. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení: 31.5.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT - D3 – 5349 – 2016 – Měření vibrací na pracovišti dle ČSN EN ISO 5349

Měření vibrací na ruce dle (ČSN) EN ISO 5349 bude probíhat jako test na místě v průběhu podzimního semináře AKUSTIKA 2016 a zkoušek způsobilosti. Zdrojem vibrací bude malý výrobek průmyslově vyráběný výrobek renomované firmy. Každý účastník bude mít k dispozici zdroj vibrací po dobu 1 hodiny. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení: 31.8.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT - D4 - 3382 – 2016 „Měření doby dozvuku".

PT "Měření doby dozvuku v sálech dle ČSN ISO 3382" bude probíhat v objektu poskytovatel PT, tj. na adrese U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice a bude testem na místě. Každá přihlášená laboratoř provede měření doby dozvuku v té samé místnosti. Měření doby dozvuku bude probíhat v průběhu březen – září 2016. Každý účastník bude mít možnost měření po dobu 2 hodin. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF).

Poslední termín přihlášení: 31.8.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

PT - D5-3744 – 2016 „Určení akustického výkonu zdroje dle (ČSN) ISO 3744".

PT "Určení akustického výkonu zdroje hluku na základě akustického tlaku dle ČSN ISO 3744" bude kruhovým testem. Každá přihlášená laboratoř obdrží zdroj hluku od předcházející laboratoře a na základě změřeného akustického tlaku v prostoru vyhovujícímu požadavkům těmto standardům určí hodnotu akustického výkonu. Každý účastník bude mít zdroj hluku k dispozici po dobu 1 týdne. Náklady na odeslání vzorku nese účastník PT, který měl zdroj k dispozici na měření. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF). Termín konání březen – září 2016.

Poslední termín přihlášení: 31.8.2016

 

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

 

PT - D5-3746 – 2016 „Určení akustického výkonu zdroje dle (ČSN) ISO 3746".

PT "Určení akustického výkonu zdroje hluku na základě akustického tlaku dle ČSN ISO 3746" bude kruhovým testem. Každá přihlášená laboratoř obdrží zdroj hluku od předcházející laboratoře a na základě změřeného akustického tlaku v prostoru vyhovujícímu požadavkům těmto standardům určí hodnotu akustického výkonu. Každý účastník bude mít zdroj hluku k dispozici po dobu 1 týdne. Náklady na odeslání vzorku nese účastník PT, který měl zdroj k dispozici na měření. Preferuje se komunikace elektronickou formou. Každá přihlášená laboratoř obdrží veškeré pokyny v elektronické formě a vyplněné připravené tabulky s výsledky rovněž předá v elektronické podobě (mail, PDF). Termín konání březen – září 2016.

Poslední termín přihlášení: 31.8.2016

Cena 430 EUR nebo 12.000,- Kč + 21%DPH za jednu zkoušku V případě, že se laboratoř účastní PT opakovaně každým rokem, poskytujeme slevu 15% na každou zkoušku.

 

 

Přihlášky na PT a seminář AKUSTIKA 2016

Přihlášky přijímáme elektronicky na : http://www.akustikad.com

Metoda statistického zpracování výsledků a způsob jejich vyhodnocení

Statistické zpracování výsledků je dle ISO 5725 1-6. Pro zjištění odlehlých hodnot se použijí numerické i grafické testy (Cochranovy a Grubbsovy testy, Mandelovy statistiky). Na základě vyhovujících výsledků se vypočítají směrodatné odchylky reprodukovatelnosti a opakovatelnosti. Metoda statistického zpracování výsledků a způsob jejich vyhodnocení

Statistické zpracování výsledků je dle ISO 5725 1-6. Pro zjištění odlehlých hodnot se použijí numerické i grafické testy (Cochranovy a Grubbsovy testy, Mandelovy statistiky). Na základě vyhovujících výsledků se vypočítají směrodatné odchylky reprodukovatelnosti a opakovatelnosti.

Subdodavatel PT

Některé činnosti programu zkoušení způsobilosti jsou zajišťovány subdodavatelsky. Jsou zadávány kompetentnímu subdodavateli AZL. Jediným subdodavatelem poskytovatele PT je akreditovaná zkušební laboratoř AZL: 1145, Studio D – akustika.

Minimální počet účastníků

Předpokladem pro to, aby zkoušky mohly proběhnout, je účast minimálně 5-ti laboratoří (účastníků).V případě, že se přihlásí minimální počet laboratoří, tedy 5, zkoušky uskutečníme. Jestliže však bude počet přihlášených menší jak 5 účastníků, budeme informovat přihlášené, že se zkouška neuskuteční.

V případě konání PT v jiném státě je nutné, aby minimální počet účastníků byl 8.

Kritéria pro účast v programu PT

Každý účastník předloží ověřovací listy svých měřicích přístrojů a příslušenství nutných k provedení příslušné zkoušky. Každý účastník předá po ukončení měření nebo vyhodnocení také protokol o zkoušce ve formátu PDF.

Zpráva z PT

Konečná zpráva z PT je vydána po zaplacení částky za program zkoušení způsobilosti a cca 4 týdny po skončení programu zkoušení způsobilosti. Po obdržení konečné zprávy z PT se lze odvolat do 1 měsíce od obdržení zprávy na naši adresu.

 

Seminář AKUSTIKA 2016

se bude konat v hotelu Frymburk 7.-9. září 2016.

http://www.hotelfrymburk.cz/

 

Základní téma :

"Akustická měření – Prostorová a stavební akustika".

Cena : 4000,-Kč + DPH

V ceně je zahrnuta jen účast na semináři.

Pro laboratoře , které se zúčastní některé z PT v roce 2016, je účast na semináři zdarma. Každý účastník semináře (laboratoř, příp. jedna osoba) obdrží odborný časopis AKUSTIKA. Ubytování, stravování apod. si hradí každý účastník sám.

Ubytování zajišťuje Studio D – akustika s.r.o..

cena za jednolůžkový pokoj 1400 Kč/osoba/noc

cena za dvoulůžkový pokoj 850 Kč/osoba/noc.

 

Konečný program semináře AKUSTIKA 2016 bude rozeslán cca 1 měsíc před zahájením semináře.

V rámci semináře proběhne PT – Program zkoušení způsobilosti

PT-D1-9612-2016, PT-D1-1996-2016 a PT-D3-5349-2016.

X