O seminářích a zkouškách PT

Zkoušky způsobilosti PT  z oblasti měření akustického tlaku pořádáme od roku 2000. Od srpnu 2011 jsme poskytovatelem zkoušení způsobilosti č. 7007 akreditovaným ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010.

Zkoušek způsobilosti se účastní laboratoře z Čech i ze zahraničí. V rámci těchto porovnání pořádáme semináře na téma AKUSTIKA.

 

Zkoušky způsobilosti pořádáme podle následujících standardů:

PT-D1-1996
Měření hluku na mimopracovních místech dle (ČSN) ISO 1996

 

 PT-D1-9612
Měření hluku na pracovních místech dle (ČSN) ISO 9612


D1-11201,2,3,4
Měření akustického tlaku na místě obsluhy dle ČSN ISO 11201,2,3,4

 

PT-D2-140-4
Určení vzduchové neprůzvučnosti


PT-D2-140-7

Určení kročejové neprůzvučnosti 


PT-D3-5349
Měření vibrací na pracovišti dle ČSN EN ISO 5349


PT-D4-3382
Měření doby dozvuku podle normy ČSN EN ISO 3382


PT-D5-3744
Určení akustického výkonu zdroje dle (ČSN) ISO 3744


PT-D5-3746
Určení akustického výkonu zdroje dle (ČSN) ISO 3746 

 

 

Jednotlivé programy na příslušný rok budou vždy zveřejněny na těchto webových stránkách.


Metoda statistického zpracování výsledků a způsob jejich vyhodnocení 

Statistické zpracování výsledků je dle ISO 5725 1-6. Pro zjištění odlehlých hodnot se použijí numerické i grafické testy (Cochranovy a Grubbsovy testy, Mandelovy statistiky). Na základě vyhovujících výsledků se vypočítají směrodatné odchylky reprodukovatelnosti a opakovatelnosti. 


Subdodavatel PT 


Některé činnosti programu zkoušení způsobilosti jsou zajišťovány subdodavatelsky. Jsou zadávány kompetentnímu subdodavateli AZL. Jediným subdodavatelem poskytovatele PT je akreditovaná zkušební laboratoř AZL: 1145, Studio D – akustika. 

Minimální počet účastníků


Předpokladem pro to, aby zkoušky mohly proběhnout, je účast minimálně 5-ti laboratoří (účastníků). Jestliže však bude počet přihlášených menší jak 5 účastníků, budou přihlášení informováni, že se zkouška neuskuteční.   

Kritéria pro účast v programu PT


Každý účastník předloží ověřovací listy svých měřicích přístrojů a příslušenství nutných k provedení příslušné zkoušky. Každý účastník předá po ukončení měření nebo vyhodnocení také protokol o zkoušce ve formátu PDF. 

 Zpráva z PT


Konečná zpráva z PT  je vydána po zaplacení částky za program zkoušení způsobilosti a cca 4 týdny po skončení  programu zkoušení způsobilosti. Po obdržení konečné zprávy z PT se lze odvolat do jednoho měsíce od obdržení zprávy na naši adresu.