Zkoušky způsobilosti a konference na téma Akustika!
Proficiency Testing
Přihlásit se na test

O SEMINÁŘÍCH A ZKOUŠKÁCH PT

 

Zkoušky způsobilosti PT z oblasti měření akustického tlaku pořádáme od roku 2000. Od srpna 2011 jsme poskytovatelem zkoušení způsobilosti č. 7007 akreditovaným ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Zkoušek způsobilosti se účastní laboratoře z Čech i ze zahraničí. V rámci těchto porovnání pořádáme semináře na téma AKUSTIKA.

 

Metoda statistického zpracování výsledků a způsob jejich vyhodnocení

Statistické zpracování výsledků je dle ISO 5725 1-6 a ISO 13528. Pro zjištění odlehlých hodnot se použijí numerické i grafické testy (Cochranovy a Grubbsovy testy, Mandelovy statistiky). Na základě vyhovujících výsledků se vypočítají směrodatné odchylky reprodukovatelnosti a opakovatelnosti.

 

Subdodavatel PT

Některé činnosti programu zkoušení způsobilosti jsou zajišťovány subdodavatelsky. Jsou zadávány kompetentnímu subdodavateli AZL. Jediným subdodavatelem poskytovatele PT je akreditovaná zkušební laboratoř AZL: 1145, Studio D – akustika.

 

Minimální počet účastníků

Předpokladem pro to, aby zkoušky mohly proběhnout, je účast minimálně 5-ti laboratoří (účastníků). Jestliže však bude počet přihlášených menší jak 5 účastníků, budou přihlášení informováni, že se zkouška neuskuteční.

Proces vyřizování odvolání proti vyhodnocení výkonnosti

Účastník PT se může písemně (e-mailem, dopisem) odvolat proti výsledkům vyhodnocení výkonnosti do 1 měsíce od obdržení Zprávy z PT k vedoucímu PPT nebo jednateli společnosti Studio D – akustika s.r.o. Odvolání musí obsahovat konkrétní důvody odvolání. Pokud je odvolání vyhodnocené jako oprávněné, bude vydána Nová Zpráva z PT. Novou Zprávu z PT odešle jednatel společnosti Studio D – akustika s.r.o. účastníkovi PT spolu s písemným sdělením, že odvolání bylo posouzeno jako oprávněné, a to vše do 1 měsíce od obdržení odvolání. V případě oprávněného odvolání jsou zároveň písemně informováni všichni účastníci programu zkoušení způsobilosti a všem je zaslána nová Zpráva z programu zkoušení způsobilosti.

V případě, že bude odvolání posouzeno jako neoprávněné, jednatel společnosti Studio D – akustika s.r.o. o tom účastníka písemně vyrozumí do 1 měsíce od obdržení odvolání.

Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky

Zkoušky způsobilosti pořádáme podle následujících standardů

 

Kontakty

 

Sídlo společnosti

Studio D - akustika s. r. o.
U Sirkárny 467/2a
370 04 České Budějovice

Tel.: 737705636
Fax: 387202590
E-mail: akustikad@akustikad.com
WWW: http://www.akustikad.com

Zkoušení způsobilosti (PT)

Mgr. Barbora Majchraková barbora.majchrakova@akustikad.com
Ing. Jana Dolejší jana.dolejsi@akustikad.com

Fakturační informace Studio D - akustika s. r. o.
IČO: 25174240
DIČ: CZ25174240
DUNS: 495215386
reg. OR KS Č.Budějovice odd C-7818